استخدام


پسوند فایل:img,png,jpeg,jpg | حداکثر حجم 2 مگابایت

پسوند فایل:pdf | حداکثر حجم 2 مگابایت

دانلود نمونه فایل رزومه

1. امکان ارائه گواهی عدم سوء پیشینه دارم.

2. امکان ارائه گواهی نامه عدم اعتیاد دارم.

* این قسمت صرفاً جهت راهنمایی شماست .توجه داشته باشید که:

  • - عبارات درج شده در داخل [براکت] بعنوان راهنما است، لطفا پس از نگارش براکت ها را از متن حذف کنید.
  • - پس از اتمام تایپ، فایل رزومه تان را با فونت یا قلم مناسب فارسی ذخیره کنید.
  • - رزومه را کامل و صحیح بنویسید و به یاد داشته باشید که "رزومه نویسان خوب الزاماً اشخاص با سابقه ای نیستند بلکه قادرند توانایی های خود را بطور موثر توضیح و انتقال دهند، چه بسا اشخاص زیادی که سابقه کار طولانی دارند اما رزومه شان چندان چشمگیر نیست!"
  • - در صورت داشتن نمونه کارهای خودتان را انتهای فایل اضافه کنید.